Wie werkt in een CLB?

Elk CLB-team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een:

  • arts
  • paramedisch werker
  • maatschappelijk werker
  • psycho-pedagogisch werker/consulent

Regelmatig hebben we casusoverleg samen met alle disciplines.