Integrale jeugdhulp

Voor problemen die eigenlijk niet echt te maken hebben met school kan je hulp vinden binnen 'Integrale Jeugdhulp', kortweg IJH.
Vaak heeft dit te maken met problemen in jouw gezin. Soms lukt het niet tussen jou en je ouders om een goede relatie te hebben, soms zijn er heel erge ruzies waardoor het moeilijk is om samen te leven, soms zoek je zelf oplossingen op een foute manier waardoor je in de problemen geraakt...
Met een aantal diensten binnen deze IJH kan je zelf rechtstreeks contact opnemen, nl. met het CLB, CAW, Kind en Gezin, thuisbegeleiding...
Met sommige andere diensten van deze IJH kan je niet zelf contact opnemen, maar kan je dit wel doen bijvoorbeeld via het CLB. We kunnen dan samen met jou en je ouders bekijken welke hulp nodig is; dit kan gaan over bijvoorbeeld langdurige thuisbegeleiding, een tijdelijke uithuisplaatsing, begeleid zelfstandig wonen...
Om deze hulp aan te vragen hebben we heel wat informatie nodig van jullie. We moeten eerst goed bekijken of iedereen het eens is over welke hulp nodig is. Wanneer jullie allen akkoord gaan, dan vragen we aan een speciaal team binnen het CLB om dit verder met jullie te bekijken. Dit team heet het 'MDT' (multidisciplinair team). Iemand van dit team zal dan contact opnemen met jullie om alles nog eens uit te leggen en op een rijtje te zetten. Dit MDT zal dan via een speciaal formulier de gewenste hulp aanvragen; dit formulier heet een A-document en er zal gevraagd worden aan jou en je ouders om dit te ondertekenen.
Het team stuurt dit A-document op naar de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT). Via deze Afdeling Continuïteit en Toegang wordt de aanvraag goedgekeurd. Heel soms gebeurt het dat de aanvraag niet wordt goedgekeurd of dat ze nog extra informatie nodig hebben.
Door de vele vragen werken alle diensten met wachtlijsten. Daardoor kan het soms een tijd duren voor jullie aan de beurt komen en de gevraagde hulp kan starten.

Belangrijk: de begeleiding en de aanvraag van het A-document zijn gratis

Wanneer we het niet eens geraken over de nodige hulp kunnen we een M-document opmaken 

 

Afdeling Continuïteit en toegang