Hoe stel je een vraag aan ons en hoe pakken we jouw vraag aan ?

 Leerlingen & ouders kunnen rechtstreeks of via de school terecht bij het CLB met vragen rond:

 1. Leren & Studeren
  werkhouding, motivatie, concentreren, leren & studeren, leerproblemen, ...
 2. Onderwijsloopbaanbegeleiding
  verandering van studierichting, deeltijds leren en werken, opvolging van tuchtproblemen, ...
 3. Psycho-sociaal functioneren
  sociale vaardigheden, alleen zijn, echtscheiding, gedrag, relaties en seks, agressie, ... 

Preventieve gezondheid
voeding, slapen, lichaam, tienerzwangerschap, ...

 

We luisteren naar jouw vraag. Wat loopt goed? Wat loopt fout? Wat wil je graag veranderen? Soms kunnen we jouw vraag eenvoudig beantwoorden aan de telefoon of via mail. Soms is het beter om een persoonlijk gesprek te hebben. Eén van de CLB-teamleden zal dan een afspraak met jou maken. Jouw vraag wordt steeds als vertrouwelijk behandeld. We zullen dan ook nooit verdere stappen ondernemen zonder jouw toestemming of toestemming van je ouders indien je jonger bent dan 12 jaar.

 

Samen met jullie gaan we zoeken naar de meest geschikte hulp.
Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • extra tips voor de school
 • kortdurende begeleiding in het CLB
 • een verwijzing naar een gespecialiseerde dienst die jullie verder kan helpen
 • samen zoeken naar een andere school