Integrale jeugdhulp

Het CLB maakt sinds 1 maart 2014 deel uit van Integrale jeugdhulp (IJH). IJH wil ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders met een probleem zo snel mogelijk de meest gepaste hulp krijgen.

Het CLB vormt samen met een aantal andere diensten zoals het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Kind en Gezin, de brede instap. Dit betekent dat deze diensten rechtstreeks toegankelijk zijn.
IJH zorgt ervoor dat de minderjarige zo snel mogelijk de gepaste hulp krijgt;

  1. ofwel binnen de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ). De hulp kan dan rechtstreeks gevraagd worden aan de dienst of instelling die de gewenste hulp aanbiedt. 
  2. ofwel binnen de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) en dit via een A-document.

Meer info kan je vinden via integralejeugdhulp en jeugdhulpwijzer.

CLB Connect heeft vanuit IJH een erkenning als Multi Disciplinair Team (MDT). Dat wil zeggen dat wij aan de hand van een A-document (aanmeldingsdocument), NRTJ kunnen aanvragen. Wij zoeken naar gepaste hulp die aansluit op de vraag van de minderjarige en zijn gezin. De visie van zowel de ouders als de minderjarige komt aan bod.
Het opmaken van een A-document door ons MDT is het resultaat van een traject dat onze CLB-medewerkers afleggen met minderjarigen en hun gezin die zij in begeleiding hebben.
Het MDT maakt de gemotiveerde hulpvraag op in samenwerking met alle betrokken partijen. Dit resulteert in een A-document. Het opgestelde A-document wordt ingediend bij de Afdeling Continu├»teit en Toegang (ACT).

Wanneer alle partijen niet tot een oplossing komen (na een CLB-traject) of wanneer we het niet eens geraken over de nodige hulpverlening, dan kunnen wij als CLB een M-document (Motivatie-document) opmaken. Dit document sturen wij elektronisch door naar het OCJ (OndersteuningsCentrum Jeugdzorg). Ouders en leerling (12+) worden hiervan steeds op de hoogte gebracht. Een consulent van het OCJ zal het dossier opnemen en kijken welke hulp verder noodzakelijk is.
Indien er op het niveau van het OCJ geen akkoord bereikt wordt, dan kan het het dossier naar de jeugdrechtbank (JRB) gaan en spreken we van gedwongen hulpverlening. We proberen dit echter steeds te vermijden door zo goed mogelijk samen te werken.