Infectieziekten

De schooldirectie neemt steeds telefonisch contact op met het CLB via het algemeen nummer 050/44.50.10 van zodra hij/zij verneemt of vermoedt dat een leerling of een personeelslid lijdt aan één van de opgesomde infectieziekten. De lijst van de te melden ziektes vind u terug in volgend document, alsook het stappenplan in geval van waterpokken en hoofdluizen. https://www.vwvj.be/sites/default/files/2023-09/Maatregelen%20school%20infectieziekten.pdf