Kandideren bij het GO!

Binnen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hebben spontane sollicitanten voorrang indien men elektronisch kandideert (https://ekt.g-o.be/LoginKandidaten.aspx).

Dit kandideren dient te gebeuren tussen 15 april en 15 juni van het voorgaande schooljaar.

Voor verdere informatie kunt u steeds terecht bij elke school of CLB van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.