Wat doen we met jouw vraag?

We bekijken jullie zorgvraag op team en bepalen het te vervolgen traject. Dit kan betekenen dat we bijkomende tips en informatie bezorgen aan de school om verder aan de slag te kunnen gaan met de leerlingen, dat we een kortdurende begeleiding opstarten, dat we verwijzen naar een gespecialiseerde dienst, dat we een handelingsgericht onderzoekstraject starten, dat we verwijzen naar aangepast onderwijs.