VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) helpt mensen die zich door hun handicap niet altijd even goed kunnen integreren in de maatschappij. Het VAPH kan hen hulp bieden op vlak van bijvoorbeeld wonen, opvang, materiaal, vrije tijdsbesteding ...
De aanvraag voor minderjarigen gebeurt via de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT).
De aanvraag voor volwassenen gebeurt via een multidisciplinair team (MDT), bijvoorbeeld een ziekenfonds, een consultatiebureau.